Company Profiles


บริษัท ก.เจริญกิจ การ์เม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม "สื่อโฆษณาเคลื่อนที่" อาทิ เสื้อคอกลม เสื้อโปโล เสื้อแจ็คเก็ต ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อนักเรียน เสื้อกีฬาสี กระเป๋าผ้า ร่ม หมวก ผ้ากันเปื้อน โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ และ การส่งเสริมการตลาดให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยินดีรับจัดหาสินค้าพรีเมี่ยมตามที่ลูกค้าต้องการ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดหลักแนวความคิด One-Stop-Service เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้ โดยช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าเดิมที่มีอยู่ให้คลอบคลุมมากขึ้น ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 30 ปี ประกอบกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในสายงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ และบริษัทฯ เอกชนชั้นนำทั่วไป


บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการทำงาน บุคลากรสินค้า รวมถึงการให้บริการ โดยมีการอบรม บุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรู้ความเข้าใจระบบการทำงาน สามารถพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับระบบงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด