Company Colors Materials Size Contact

www.premiumtoday.com

บริษัท ก.เจริญกิจ การ์เม้นท์ จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

 • Polo

  Polo

  เสื้อโปโลส่วนมากนิยมใช้ผ้าจูติ (ผ้าทอรู) แบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันเช่น TK, TC, COTTON, CVC ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติผ้าสามารถดูเพิ่มเติมในหัวข้อ Materials ส่วนมากนิยมตัดแต่งลาย โดยเลือกสีปกให้เข้ากับโลโกบริษัทปัจจุบันองค์กรต่างๆเปลี่ยนมาใช้เสื้อโปโลเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยประหยัดงบและง่ายต่อการดูแลรักษา ....

 • T-Shirts

  T-Shirts

  เสื้อคอกลมส่วนมากนิยมใช้ผ้าเรียบมาเป็นวัตถุดิบหลักแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกัน เช่น ผ้า TK, TC, CVC, COTTON ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติผ้าแต่ละรายการสามารถดูได้ในหัวข้อ Materis ส่วนมากการออกแบบเสื้อ ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเป็นบริษัทฯ ห้าง ร้าน หน่วยงานต่างๆ ...

 • Bags

  Bags

  ปัจจุบันหลายๆหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและพยายามรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญและเรียนรู้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระเป๋าผ้าโลกร้อนจึงกลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งนอกจากจะช่วย Promote สินค้าของบริษัทกระเป๋าผ้ายังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี...

 • Jackets

  Jackets

  เสื้อแจ็คเก็ตเป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นิยมทำเป็น2ชั้นสามารถใช้ใส่คลุมในออฟฟิศ รวมถึงบนท้องถนนดังนั้นเสื้อแจ็คเก็ตถือว่าเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่อย่างดี มีอายุการใช้งาน ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับสินค้าพรีเมี่ยมตัวอื่น ที่ง่ายต่อการสูญหาย หรือโฆษณาได้ไม่ชัดเจน ....

 • >

  Uniforms

  Uniforms

  เสื้อยูนิฟอร์มส่วนมากนิยมใช้ผ้า Comb Twill, TC 190, TC210,Oxford ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติผ้า แต่ละรายการ สามารถดูได้ที่หัวข้อ Materials ส่วนกางเกงยูนิฟอร์มนิยมใช้ผ้าที่ ค่อนข้างหนา และมีน้ำหนัก ได้แก่ ผ้า Comb Twill,ผ้าเสิร์ท เป็นต้น

 • Sportswear

  Sportswear

  เสื้อและกางเกงวอร์มจัดเป็นชุดกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งใช้สวมใส่เพื่อออกกำลังกายตั้งแต่มีการจัดให้มีการเต้นออกกำลังกายตามที่สาธารณะต่างๆชุดวอร์มจึงกลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สินค้าพรีเมี่ยมประเภทอื่น